Welcome to Jinan Luquan Okay Waterproofing Materials Co. Ltd. CN
TUNNEL METRO PROJECT
You are here: HOME » TUNNEL METRO PROJECT

ROOF PROJECT

PROJECT NAME
Suoyangguan tunnel (Zhangjiakou-Chicheng)
Henan Jiaozuo tunnel
Goubangzi tunnel of Shenyang-dalian highway
Xiabancheng tunnel
Shanxi Ansai road tunnel
Chankou-Lanzhou highway
Zhengzhou Fenghuang Cable Tunnel
Yunnan Shuima Highway Tunnel
lYunnan Xiaomo Highway Tunnel
No. 3 & 4 & 5 Guangzhou metro
South extension for No.1 Nanjing Metro
No.3 Nanjing Metro
No.10 Nanjing Metro
No.4 Nanjing Metro
Metro tunnel of Hongkong New Airport
Chengde-Qinglong tunnel
Kunming-Dali Railway tunnel (partial)
Chuxiong-Dali Railway tunnel (partial)
Wenzhou Huwuling tunnel
Mingqiang-Mianxian Road tunnel of Shanxi province
Zichang-Yulin Road tunnel of Shanxi province
Guangzhou Metro
Nanjing Metro

Product Categories

System Solutions

Contact Information

 +86 531 87964296 / +86 531 87964634

 lqaokai@163.com / okay@okaywaterproof.com

 +86 531 87953839

  No. 14 machine a West Factory Road in Jinan City, Shandong Province

Copyright © 2011-2019 Luquan Okay Waterproofing Materials Co. Ltd   Technical Support:ZHIDIAN